מחשבון משכנתא

קרן התחלתית
מספר תשלומים (חודשים)
ריבית שנתית
מדד ממוצע חודשי

ישנם מספר לוחות סילוקין הקיימים בתחום המשכנתאות:

לוח הסילוקין הנפוץ ביותר הוא לוח סילוקין שפיצר המקובל על ידי כל הבנקים למשכנתאות.

בכדי שיתאפשר לך לחשב נכון את המשכנתא שלך עליך להזין מצד ימין את הפרמטרים הבאים:

  • קרן התחלתית – סכום ההלוואה שברצונך לקחת מהבנק למשכנתאות
  • מספר תשלומים – מרכיב את חודשי המשכנתא שעליך לשלם לבנק
  • ריבית שנתית – הריבית שהבנק למשכנתאות יעניק לך (גובה הריבית נקבע בהתאם לתקופת ההלוואה, ככל שההלוואה לתקופה קצרה יותר אז הריבית שהבנק יעניק לך תהיה נמוכה יותר.
  • מדד ממוצע חודשי – עליך להזין את הערכת ההצמדה המורכבת  ממדד/שער חליפין שיהיה לאורך כל תקופת המשכנתא

תוצאת המחשבון המשכנתא מורכבת ממספר פרמטרים:

  • החזר חודשי
  • תשלום עבור ריבית – החלק היחסי של תשלום הריבית מסך ההחזר החודשי
  • תשלום עבור קרן – החלק היחסי של תשלום הקרן מסך ההחזר החודשי
  • יתרת הקרן – יתרת החוב לבנק

רוב העוסקים בתחום המשכנתאות מעדיפים להתעלם ממרכיב ההצמדה ולכן תחזית המשכנתא רחוקה משמעותית מהתשלום שהבנק יקבל בפועל.
מבחינת משכנתאות משנת 1986 ועד היום עליך לדעת 3 כללי אצבע בהלוואות צמודות:

הלוואה ל 30 שנה צמודה – רק כעבור 18 שנה החוב לבנק ילך ויקטן

הלוואה ל 25 שנה צמודה – רק כעבור 12 שנה החוב לבנק ילך ויקטו

הלוואה ל 20 שנה צמודה – רק כעבור 8 שנים החוב לבנק ילך ויקטן